מרחבי העבודה שלנו

מרחבי
העבודה שלנו

Arrows icon

פיתוח מנהיגות בכירה

פיתוח המנהיגות הבכירה של הארגון וסיוע לה בגיבוש תפיסת תפקיד ובניית יכולות כמובילה ומשפיעה 

מטרות

 • הבנת האתגרים העומדים בפני הארגון.
 • שיפור יכולות האינטגרציה, החשיבה והניתוח המערכתיים.
 • הגברת המודעות ליכולות האישיות התואמות את אתגרי המנהל הבכיר.
 • יצירת רשת של מנהלים לצרכי למידה, השפעה והפריה הדדית.

כל זאת, על-מנת לשפר את יכולתו של הארגון להפיק את המרב מהפוטנציאל האנושי העומד לרשותו.

תפישת עבודה ועקרונות מרכזיים

 • מצרכני ידע ליצרני ידע – מנהלים בכירים ומנוסים זקוקים ליצירת ידע חדש משותף עם הידע החיצוני ולא להישענות על מודלים חיצוניים בלבד.
 • מנוע חיפוש – הכשרת הבכירים עוברת מעיסוק באיך לעשות לאיך לחקור ולחפש.
 • We Work – הכשרת הבכירים הינה פלטפורמה מתפתחת ומתהווה למפגשים והתכנסויות בין קבוצות ודרגים בארגון, בין ובתוך משתתפי התוכנית, עם תכנים אקדמיים, מנכ"לים מחברות אחרות ועוד.
 • Reflection In & On Action– התכנים והתהליכים שמתרחשים בהכשרה הינם מיקרוקוסמוס של החיים והתכנים בארגון והפוך.
 • האדם עושה את התפקיד והתפקיד עושה את האדם – התפקיד, האדם וההקשר הארגוני מקיימים בינהם יחסי גומלין ייחודיים המשפיעים על תפישת התפקיד ואופן מימוש התפקיד.
 • ROI – תוכנית ההכשרה מהווה מעין חממה בה אפשר לקיים תהליכי למידה העשויים להיות מקור לערך מוסף עבור הארגון כולו.


התוכנית עוסקת בפיתוח דרג, פיתוח מיומנויות ניהול בכיר ופיתוח אישי.

Circle icon

פיתוח הנהלה בכירה

גיבוש תפיסת תפקיד משותפת לחברי ההנהלה, שיפור הדינמיקה הבין אישית והצוותית ופיתוח מנהיגות ההנהלה לטובת הובלת שינויים והטמעת אסטרטגיה ותרבות ארגונית תואמות אתגרים עסקיים

רציונאל התוכנית

חבישת כובע משותף מעבר ליחידה עסקית/תפקיד, מאפשרת הסתכלות משותפת על הארגון.


תפוקות מרכזיות

 • שיפור לכידות ההנהלה הבכירה.
 • גיבוש ייעוד ותפישת תפקיד ההנהלה.
 • יצירת שפה משותפת.
 • שיפור ערוצי התקשורת - בין תת היחידות ובין ממלאי התפקידים.
 • מיסוד מנגנוני עבודה יוצרי שילוביות – בניית תוכנית עבודה אינטגרטיבית, תכנון משותף ועוד...


התהליך כולל שלבים של גיבוש כווני פעולה עם המנכ"ל, גיבוש תמונת מצב ואיתור צרכים, רתימת חברי ההנהלה לתהליך, סדנת פיתוח הנהלה וסיכום והפקת משמעויות להמשך.

Briefcase icon

תכנית פיתוח מנהלים

תכנית מקיפה הכוללת קורס פיתוח מנהלים ומסגרות למידה
משלימות של למידת עמיתים וחניכה על-ידי מנהלי ראשי צוותים

תכנית מקיפה הכוללת קורס פיתוח מנהלים ומסגרות למידה משלימות של למידת עמיתים וחניכה על-ידי מנהלי ראשי צוותים

מטרות

 • פיתוח תרבות הניהול של הארגון באמצעות יצירת שפה מושגית עשירה וגיבוש תפיסות ניהול מתקדמות.
 • סיוע בפיתוח סגנון ניהולי - מנהיגותי אישי של המשתתפים.
 • שיפור ממשקי העבודה בין המנהלים בארגון.
 • מיסוד מסגרות ותהליכי למידה מתמשכים המהווים בסיס לתרבות של ארגון לומד.


רציונל ומבנה התוכנית
תכנית ההכשרה הניהולית בנויה על פי מודל משולש הניהול. המודל מתאים לשלב המעבר מאחריות אישית לאחריות ניהולית ובבסיסו ההנחה כי על המנהל לקחת אחריות על שלושה מוקדים - מערכת (הארגון), משימה, אנשים ועל השילוב האופטימאלי ביניהם, כאשר המתח בין הקודקודים יוצר פעמים רבות דילמות ניהוליות בסיסיות. התכנית בנויה משני שלבים:

 1. קורס פיתוח מנהלים - שלב של רכישת ידע, יצירת שפה משותפת וכלים ניהוליים. מבנה של מספר ימי סדנאות העוסקים בנושאים כמו תפקיד המנהל בארגון, גיבוש תפיסת תפקיד, מנהיגות, חשיבה תוצאתית, ניהול צוות, אינטליגנציה רגשית, חניכה, סגנון מנהיגות אישי ועוד. כמו כן יתקיימו מפגשי יעוץ אישי של המשתתף עם המנחה ו/או המנהל.
 2. קבוצת למידה מתמשכת הלומדת מתוך ניתוחי אירועים, תוך שימוש רב בלמידת עמיתים ובהנחיית מנהלים בכירים בארגון, במשותף עם היועצים מנחי הקורס.

בניית צוות - תהליך המיועד לצוות בהרכב חדש

 • המטרה: גיבוש תהליכי העבודה המרכזיים, הגדרת מטרות וציפיות ברורות ונהלי עבודה מוגדרים שיאפשרו לצוות לממש את מטרותיו.

מבנה ונושאים מרכזיים

 1. היכרות בינאישית בין חברי הצוות.
 2. גיבוש מטרות הצוות ובניית הסכמה עליהן
 3. גיבוש תהליכי עבודה.
 4. הגדרת ציפיות הדדיות וסמכויות בין בעלי התפקידים בצוות
 5. גיבוש נהלים ופורומים לעבודת הצוות (ישיבות, תהליכי למידה ועבודה).


פיתוח צוות - תהליך המיועד לצוות שעובד ביחד

 • המטרה: שיפור תפקוד עבודת הצוות.

מבנה ונושאים מרכזיים

 1. העמקת ההיכרות בין חברי הצוות.
 2. תפיסת תפקיד הצוות מבחינת הרצוי מול המצוי.
 3. ניתוחי אירועים של עבודת הצוות.
 4. משובים וציפיות הדדיות בין בעלי התפקידים בצוות.
 5. גיבוש תוכנית פעולה, מנגנונים ומסגרות לשיפור עבודת הצוות.
Team icon

בנייה ופיתוח צוות

בניית צוות עוסקת בגיבוש הבנה של תפקיד הצוות, הגדרת מטרה משותפת, תאום ציפיות בין חברי הצוות ובניית מסגרות עבודה.
פיתוח צוות עוסק בתהליכים אלה, וכן בלמידה מההיסטוריה המשותפת, דרך ניתוחי אירועים אמיתיים ודרך משובים הדדיים בין חברי הצוות

Pack of fish icon

פיתוח Top Talent

מבחינת פעילותם של ארגונים גלובאליים מובילים באמצעות מחקרים מקיפים עולה כי קיים מתאם גבוה בין ההשקעה של הארגון ב–Top Talents שלו לבין ביצועים עסקיים גבוהים

הביצועים הטובים יותר נובעים מההשפעה הישירה שיש לעובדים ולמנהלים המוכשרים על התוצאות בפועל, ומההשפעה העקיפה שיש לאותם "כוכבים": הם משרישים נורמות של מצוינות ושל ביצועים גבוהים וסוחפים עובדים ומנהלים אחרים אשר רוצים להשקיע ולצמוח בארגון אף הם.


מטרות התכנית

 • זיהוי ובניית קבוצת מנהלים ראויים, "טאלנטים", מתוך הארגון לתפקידי ניהול בכירים – פיתוח מואץ של המשתתפים כמנהלים בכירים יוזמים ומשפיעים, בעלי יכולות, סמכות פנימית והכרה ארגונית.
 • בניית קבוצה מובילה, אשר תשפיע על התרבות הניהולית של הארגון, קבוצה המהווה דוגמה לקוד ההתנהגות הנשאף בקרב המנהלים בארגון, המבטאת טיפוח, מצוינות והצטיינות בביצועים.
 • שמירה לאורך זמן של המנהלים המוכשרים ביותר בארגון – מבחינת ביצועיהם והפוטנציאל שלהם.


עקרונות מנחים

 1. התוכנית תכלול פיתוח יכולות של ניהול בכיר; פיתוח עמדה רגשית מותאמת לניהול בכיר; התמודדות עם הציפיות של המנהלים מעצמם ומסביבתם וניהול של תהליך הצמיחה.
 2. ליווי משתתפי התוכנית בתהליך ההתהוות של הבכירות, On becoming a senior, באופן הדרגתי ומבוקר, על מנת להימנע מתופעות של חוסר בשלות או "ילדי פלא".
 3. למידה מתוך סוגיות עכשוויות, רלבנטיות מחיי הארגון.
 4. פיתוח לאור מודל מצוינות ניהולית של הארגון.
 5. המשתתפים ייטלו תפקיד פעיל בתהליך הלמידה.
 6. המנהלים שנוטלים חלק בתכנית יקבלו אחריות על התפתחותם והארגון יספק להם כלים ומגרש ארגוני תומך.
 7. מעורבות ואחריות של ההנהלה הבכירה וגורמים מרכזיים בארגון.
 8. תהליך ההכשרה ילווה בהתנסויות מגוונות ובמעברי תפקידים.
 9. במסגרת ההכשרה ייעשה שימוש בתהליכי הערכה ומשוב כמקדמי פיתוח.
 10. המנהלים יהפכו לקבוצה/קהילה מעורבת ומשפיעה על התרבות הניהולית-ארגונית.


מבנה התוכנית

המענה ההכשרתי מבוסס על מספר צירים: הקבוצתי, האישי, האקדמי והארגוני.

 1. למידה דינאמית בקבוצה – במהלך ההכשרה תעשה למידה על מיומנויות מנהיגות וניהול בסיסיות ובהמשך מיומנויות ניהול מורכבות יותר וכן למידה על ניהול ברמת הפרט.
 2. ידע אקדמי עסקי – הרצאות של מיטב המומחים בתחומים השונים, מפגשים עם מנהלים בכירים במשק, כמו גם התעמקות בתוך הנעשה בארגון.
 3. תוכנית פיתוח אישית – יעוץ אישי, חניכה ע"י מנהל ישיר, shadowing/mentoring ע"י חבר הנהלה, התנסויות בתפקיד, מעברי תפקיד, השתתפות פעילה כחבר צוות בפרויקטים בארגון, תהליכי הערכה ומשוב תכופים.
 4. במגרש הארגוני – חשיפה לתהליכים חוצי-ארגון ולמנהלים בכירים וחברי הנהלה בארגון.
Obstacle course icon

ייעוץ אישי

ייעוץ למנהלים במהלך תפקידם, שמטרתו לסייע
במימוש מירב הפוטנציאל והיכולת בארגון כמנהלים וכמנהיגים

ייעוץ למנהלים במהלך תפקידם, שמטרתו לסייע במימוש מירב הפוטנציאל והיכולת בארגון כמנהלים וכמנהיגים

מטרות ורציונאל

ייעוץ אישי עוסק במפגש הייחודי בין האדם, התפקיד והארגון. הייעוץ נע בין הזירה הפנימית (האדם - אופיו ונטיותיו, הנחות היסוד המכוונות אותו ,חוזקותיו וחולשותיו), לבין הזירה החיצונית (הציפיות והייחוסים כלפי התפקיד, התרבות הארגונית בתוכה הוא פועל והאתגרים הכרוכים במשימות שמכתיב התפקיד). מטרת הייעוץ האישי היא ללמד את הנועץ על השפעות הגומלין בין שתי הזירות ולסייע לו בפיתוח מודעות אישית והשפעה מנהיגותית.

מקורות ללמידה בייעוץ אישי

 • דילמות מחיי היום יום של המנהלים
 • הערכת מנהלים
 • גיבוש משותף של אתגרי ההתפתחות בפגישה משולשת של יועץ, משתתף ומנהל ישיר


המפגשים מתקיימים בתדירות קבועה.

Link icon

פיתוח משאבי אנוש (HRBP)

"לטפל במטפל": תכנית שמטרתה לאפשר בנייה של "מיכלים" אישיים וצוותיים אשר ישמשו לעיבוד המורכבות האינהרנטית בתפקידם של מנהלי משאבי האנוש, וכן להשפעה והובלה בשותפות עסקית

מטרות ורציונאל

בנקודת המפגש המורכבת אשר בין המשאב האנושי (על צרכיו, פגיעותו, שאיפותיו והמתחים הפנימיים אותם הוא מייצר) לדרישות העסקיות (התייעלות, מבנה ארגוני, מצב שוק משתנה, מתחרים ועוד) – בצומת הזו נמצאים בראש ובראשונה מנהלי ומנהלות משאבי אנוש. מובילים אג'נדה אך בו זמנית מנסים לתת מענה לצרכים הסותרים, קולטים ברגישות וסופגים מתחים.
מנהלי משאבי אנוש אמונים על יצירת תשתית אנושית וארגונית, שתוכל להתמודד בהצלחה עם האתגרים העסקיים של הארגון. יצירת תשתית זו כרוכה בשילוב בין הבנות בעולם העסקי והאסטרטגי לבין היכולת לדעת לזהות תהליכים לא רציונאליים ולא מודעים ולרתום את האנרגיה העשירה שלהם לטובת מטרות הארגון. 
התוכנית מבוססת על עקרונות הגישה הפסיכואנליטית-מערכית, אשר משלבת בין הבנות מערכתיות רחבות על ארגון ומטרותיו לבין הבנות של תהליכים אישיים, בינאישיים, קבוצתיים, מודעים ולא מודעים.

מוקדי פעילות מרכזיים

 • הבנת תהליכים מרכזיים בקבוצות.
 • תפקידים בקבוצה.
 • שימוש ב"כאן ועכשיו" בשירות המשימה.
 • היבטים מודעים ולא מודעים בצוותים ובארגונים.
 • עמדה הנחייתית וייעוצית בתפקידי משאבי אנוש.
 • יישום ההבנות במנגנונים ארגוניים כגון ישיבות צוות, ישיבות הנהלה, צוותי משימה ופרויקטים של שינוי ארגוני.
 • למידה על הסגנון האישי בתפקיד.
Certificate icon

מנהיגות מעצבת תרבות

פיתוח מודעות ומנהיגות אתית מקצועית וארגונית הוכחו כקריטיים ביותר לקידום מטרות הארגון, נאמנות הצרכנים והחוסן הארגוני, תוך סיוע להתנהלות ערכית של הארגון ולתדמיתו הציבורית החיובית

רציונאל

ניהול תרבות החברה הוא תהליך מורכב המצריך פעולות ברובדי הארגון השונים, תוך שימוש במנופי ההשפעה החזקים ביותר של החברה. מנופי השפעה כאלה הם נשאי התרבות של הארגון: השפה המדוברת, הסיפורים המכוננים, הטקסים המתקיימים, התהליכים הארגוניים והמערכות הקיימות, ההתבטאויות הגלויות ביחס למטרות הארגון וערכיו, והחשוב מכל – התנהגותם של מנהיגי החברה, המגלמת בתוכה את אמונותיהם ואת ערכיהם.

לכל ארגון סיפור ייחודי משלו ודרך משלו לעצב את תרבות החברה, אך העקרונות המרכזיים בעיצוב התרבות שאנו מקיימים בתהליכי מנהיגות מעצבת תרבות הינם אוניברסליים ומתחלקים ל-3 שלבים:

שלב א': עבודה עם הנהלת החברה על מנהיגות מעצבת תרבות

הנהלת החברה מגבשת ערכים רצויים ומצויים, בודקת מה חשוב ומה נחשב. הבחינה נעשית ע"י כלי אבחוני המאפשר ניתוח פערים במאפייני התרבות הגלויים והסמויים. ניתן להיעזר גם בפגישות יעוץ אישי ע"מ להבין מה חשוב ומה נחשב בעיני כל אחד מחברי ההנהלה.

שלב ב': פיתוחי הנהלות מעצבות תרבות

המשך הטמעת הערכים שגובשו במסגרת העבודה שנעשתה עם הנהלת החברה ע"י פיתוח צוותי ההנהלות השונות בחברה. מפגשי ההנהלות מאפשרים לכל הנהלה לבחון בחינה עצמית ואמיצה את מה שהיא משדרת כלפי חוץ, חקירת אירועים מהיום יום ובדיקה מה מאפיין אותם - "לוקחים את החיים והופכים לסדנה".

שלב ג': מסגרות ארגוניות, מנגנונים וכלים:

בניית מסגרות ארגוניות, מנגנונים וכלים באמצעותם תתאפשר פעולת נשאי התרבות בכל רחבי החברה:

 • פיתוח כלים המשלבים את ערכי החברה במגוון מנגנונים ארגוניים קיימים: דיווחי חוות דעת, תהליכי המיון והסוציאליזציה לחברה, תהליכי ההכשרה הקיימים והעתידיים וכו'.
 • שילוב ערכי החברה בתהליכי גיבוש היעדים האישיים, הצוותיים והיחידתיים, ובמנגנוני הבקרה והמשוב הארגוניים.
 • כלי מדידה חיצוניים ופנימיים לשביעות רצון לקוחות, המבוססים על ערכי החברה.
 • הקצאת זמן לניתוחי ארועים הנוגעים בערכי החברה בפורומים הקיימים (מפגשים רבעוניים, ישיבות הנהלה, קבוצות עמיתים וכד') באחריותו של המנהל.

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם

תודה! פנייתך התקבלה, ואנו מבטיחים ליצור קשר בקרוב
אופס, משהו לא עבד במהלך השליחה. כדאי לרענן את הדף ולנסות שוב
Menu icon
קרא/י עוד
קרא/י עוד